Pages

Tuesday, December 27, 2011

Skim Rumah Pertamaku

1. Siapakah yang layak memohon?

 Terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 35 tahun dan kebawah
dengan pendapatan bulanan di bawah RM3,000.dan masih belum memiliki
rumah.
 Suami dan isteri yang masing-masing berpendapatan di bawah RM3,000 dan
masih belum memiliki rumah.

2. Bila, bagaimana dan dimanakah untuk memohon?

 Permohonan boleh dibuat mulai Januari 2012 semua bank yang mengambil
bahagian.
 Pemohon boleh memohon pinjaman dengan mengemukakan semua
maklumat peribadi dan rumah yang ingin dibeli seperti yang telah ditetapkan
oleh bank.
 Permohonan boleh dibuat secara individu atau pinjaman bersama.
 Bagi pemohon individu:
 Berpendapatan di bawah RM3,000
 Maksimum pinjaman adalah RM220,000 dengan tempoh maksimum 30
tahun
 Jumlah maksimum bayaran bulanan adalah sebanyak 1/3 daripada
jumlah pendapatan bulanan
 Mempunyai pekerjaan yang tetap
 Belum memiliki rumah
 Bagi pemohon bersama:
 Pemohon adalah suami dan isteri
 Masing-masing berpendapatan dibawah RM3,000 dengan jumlah
aggregat pendapatan sebanyak RM6,000
 Maksimum pinjaman adalah sebanyak RM400,000 dengan tempoh
maksimum 30 tahun
 Jumlah maksimum bayaran bulanan adalah sebanyak 1/3 daripada
jumlah pendapatan bersama suami-isteri bulanan
 Mempunyai pekerjaan yang tetap
 Kedua-duanya belum memiliki rumah

3. Adakah Skim ini meliputi rumah kediaman yang telah siap dibina atau yang
masih didalam pembinaan?

 Skim ini adalah meliputi rumah kediaman yang telah siap dibina dan yang
masih didalam pembinaan.

4. Bagaimanakah skim ini berfungsi?

 Pemohon yang layak akan diberi pinjaman 100% dimana 10% akan diberi
jaminan oleh pihak Cagamas SRP.
 Kadar faedah yang dikenakan adalah berdasarkan kepada produk bank sedia
ada.

5. Dimana boleh saya mendapat maklumat lanjut mengenai skim ini?

 Maklumat lanjut boleh didapati di laman sesawang www.srp.com.my

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...